Hem / Home

Now Amir is also on Instagram.

Nu finns Amir också på Instagram.

https://www.instagram.com/roy_panen_books/

PDF-file

E-boksfilerna går att ladda ner för att läsa offline. Vill du få fil/filer skickade till din e-post, kontakta mig, Roy Panen, på roy@panen.se, så ordnar jag det.

The e-book files can be downloaded for offline reading. If you want to have file/files sent to your e-mail, contact me, Roy Panen, at roy@panen.se, and I will arrange it.Information

English / Swedish

Nu finns SOMMARKOLLO Tjockis! (9-15 år) 162 sidor, stor text, ute på biblioteken och i e-handeln.


Amir och alla hans kompisar kommer finnas med på kollot, plus en ny kille, Viktor, tio år, som är svårt traumatiserad och behöver inte bara nya kompisar. Han behöver en låtsasstorebror också.


Och han blir kär i Amir på kollot. Amir som nu är fjorton år, fem år äldre än i Amirböckerna. En underbar vänskap startar.


Böckerna kommer bli korta, som mycket kort text i Amirböckerna. Tjockis! är på ca 160 sidor med stor text.Now there is SUMMER CAMP Fatso! (9-15 years) 164 pages, large text, out in libraries and in e-commerce.


Amir and all his friends will be on the camp, plus a new guy, Viktor, ten years old, who is severely traumatized and does not just need new friends. He needs a pretend big brother too.


And he falls in love with Amir at the camp. Amir who is now fourteen years old, five years older than in the Amir books. A wonderful friendship begins.


The books will be short, like very short text in the Amir books. Fatso! is about 160 pages with large text.Framtida planer (unga vuxna) / Future Plans (young adults)

Bok sex handlar om föräldrarnas svek, och med alla ledsamheter.

Book six is about the parents' betrayal, and with all the sadness.Test read part 1 of NEW LIGHT Cancer (book 4) Book 3 I am waiting with.

Provläs del 1 av NYTT LJUS Cancer (bok 4) Bok 3 väntar jag med.VIKTIGT!

Amir-böckerna är skrivna för barn 9-12 år.

Vill va me dej och Nytt ljus är skrivna för unga vuxna 18-25 år.

IMPORTANT!

The Amir books are written for children 9-12 years.

Want to Be with You and New Light are written for young adults 18-25 years.My books for young adults (Want to Be with You 1-7 and New Light 1 and 2) have a dark and frightening content and are unsuitable for children to read.

   For children, I recommend the Amir books 2, 3, and 8. They are also of dark and frightening content, but adapted for children.

   Greetings / Roy Panen

Mina böcker för unga vuxna (Vill va me dej 1-7 och Nytt ljus 1 och 2) har ett mörkt och skrämmande innehåll och är olämpliga för barn att läsa.

   För barn rekommenderar jag Amir-böckerna 2, 3 och 8. De är också av mörkt och skrämmande innehåll, fast anpassat för barn.

   Hälsningar / Roy PanenI have had to pause the translation.

Jag har behövt pausa översättningen.


Follow In the English translation of

Want to Be with You, book 1-7.

You can follow the translation here

on panen.se, up to 75% of the book.

The next book, Seductions, is about

840 pages.

Följ med I översättningen till engelska

av Vill va me dej, bok 1-7.

Du kan följa översättningen här på

panen.se fram till 75 % av boken.

Nästa bok, Förförelser, är ca 840 sidor.
2020-01-23

Mina böcker Vill va me dej är utmanande att läsa. Mycket text. Därför, förstår jag nu, behövs det nog en kortare version av dessa böcker. Exempel AMIR Låtsasstorebror finns i tre versioner: 4 av 4 (original) 2 av 4 (kort text) och 1 av 4 (mycket kort text). När översättningen av Längtan är klar, gör jag en version med kort text, som jag också översätter till engelska.

My books Want to Be with You is challenging to read. Lots of text. Therefore, I understand now, a shorter version of these books is probably needed. Example AMIR Pretend Big Brother is available in three versions: 4 of 4 (original) 2 of 4 (short text) and 1 of 4 (very short text). When the translation of Longing is finished, I will make a version with short text, which I will also translate into English.Bok 3

Om ledsamhetermed sonen.

Book 3

About sadness with

the son.

Bok 4

Om livets upp-

och nedgångar, självbiografi.

Book 4

About the ups and downs of life, autobiography.

Bok 5

Om tacksamhet och glädje över

att ha överlevt cancer.

Book 5

About gratitude and

joy over to have survived cancer.

551 pages of about 730.

PDF-file     2021-01-31