Hem / Home

Här kommer jag snart lägga ut pågående arbete med nästa bok av SOMMARKOLLO Förlåt. Jag kommer i fortsättningen skriva på tre böcker samtidigt: två för unga vuxna och denna för barn 9-15 år.

Efter Förlåt kommer boken Fajt.

Jag älskar att skriva.

Ta hand om dej / Roy Panen

Here I will soon post ongoing work with the next book of SUMMER CAMP Sorry. In the future, I will write three books at the same time: two for young adults and this one for children 9-15 years.

After Sorry comes the book Fight.

I love to write.

Take care of you / Roy Panen

E-boksfilerna går att ladda ner för att läsa offline. Vill du få fil/filer skickade till din e-post, kontakta mig, Roy Panen, på roy@panen.se, så ordnar jag det.

The e-book files can be downloaded for offline reading. If you want to have file/files sent to your e-mail, contact me, Roy Panen, at roy@panen.se, and I will arrange it.Information

English / Swedish


I have added chapters ON THE OTHER SIDE 11-17,

SKI TRAVEL, 8, 9 and 10 at the end of Part 1.

Jag har lagt till kapitel PÅ ANDRA SIDAN 11-17, SKIDRESA, 8, 9 och 10 i slutet av Del 1.Sample reading 75%, of:
SOMMARKOLLO Nattbus,
SUMMER CAMP Night Mischief, and English / Swedish, are now available here on panen.se

Provläsning 75 %, av:
SOMMARKOLLO Nattbus,
SUMMER CAMP Night Mischief, och English / Swedish, finns nu här på panen.se

PDF-file

Now it will

be love,

heavenly

love.

More translation will come later.

Mer översättning kommer senare.

2021-03-31

Nu finns / Now there is:


SOMMARKOLLO Nattbus

SUMMER CAMP Night Mischief

SUMMER CAMP Night Mischief (English / Swedish)


Finns att låna på bibliotek eller köpa i e-handeln.

Available to borrow at libraries or buy in e-commerce.2021-03-28

Nästa bok kommer att heta SOMMAROLLO Fajt, då det blir en kraftmätning mellan Adrian och Amir.

The next book will be called SUMMER CAMP Fight, as it will be a showdown between Adrian and Amir.Now Amir is also on Instagram.

Nu finns Amir också på Instagram.

https://www.instagram.com/roy_panen_books

Nu finns SOMMARKOLLO Tjockis! (9-15 år) 162 sidor, stor text, ute på biblioteken och i e-handeln.


Amir och alla hans kompisar kommer finnas med på kollot, plus en ny kille, Viktor, tio år, som är svårt traumatiserad och behöver inte bara nya kompisar. Han behöver en låtsasstorebror också.


Och han blir kär i Amir på kollot. Amir som nu är fjorton år, fem år äldre än i Amirböckerna. En underbar vänskap startar.


Böckerna kommer bli korta, som mycket kort text i Amirböckerna. Tjockis! är på ca 160 sidor med stor text.Now there is SUMMER CAMP Fatso! (9-15 years) 164 pages, large text, out in libraries and in e-commerce.


Amir and all his friends will be on the camp, plus a new guy, Viktor, ten years old, who is severely traumatized and does not just need new friends. He needs a pretend big brother too.


And he falls in love with Amir at the camp. Amir who is now fourteen years old, five years older than in the Amir books. A wonderful friendship begins.


The books will be short, like very short text in the Amir books. Fatso! is about 160 pages with large text.Framtida planer (unga vuxna) / Future Plans (young adults)

Bok sex handlar om föräldrarnas svek, och med alla ledsamheter.

Book six is about the parents' betrayal, and with all the sadness.Test read part 1 of NEW LIGHT Cancer (book 4) Book 3 I am waiting with.

Provläs del 1 av NYTT LJUS Cancer (bok 4) Bok 3 väntar jag med.VIKTIGT!

Amir-böckerna är skrivna för barn 9-12 år.

Vill va me dej och Nytt ljus är skrivna för unga vuxna 18-25 år.

IMPORTANT!

The Amir books are written for children 9-12 years.

Want to Be with You and New Light are written for young adults 18-25 years.My books for young adults (Want to Be with You 1-7 and New Light 1 and 2) have a dark and frightening content and are unsuitable for children to read.

   For children, I recommend the Amir books 2, 3, and 8. They are also of dark and frightening content, but adapted for children.

   Greetings / Roy Panen

Mina böcker för unga vuxna (Vill va me dej 1-7 och Nytt ljus 1 och 2) har ett mörkt och skrämmande innehåll och är olämpliga för barn att läsa.

   För barn rekommenderar jag Amir-böckerna 2, 3 och 8. De är också av mörkt och skrämmande innehåll, fast anpassat för barn.

   Hälsningar / Roy Panen


Bok 3

Om ledsamhetermed sonen.

Book 3

About sadness with

the son.

Bok 4

Om livets upp-

och nedgångar, självbiografi.

Book 4

About the ups and downs of life, autobiography.

Bok 5

Om tacksamhet och glädje över

att ha överlevt cancer.

Book 5

About gratitude and

joy over to have survived cancer.