Hem / Home

VÄlkommen till / Welcome to panen.se

Roy Panen

Jag har valt att ha samma pris för utlåning av alla mina böcker. Pris 20 kr oavsett vilken av mina böcker du lånar.

I have chosen to have the same price for lending all my books. Price SEK 20 regardless of which of my books you borrow.Test read part 1 of NEW LIGHT Cancer (book 4) Book 3 I am waiting with.

Provläs del 1 av NYTT LJUS Cancer (bok 4) Bok 3 väntar jag med.

VIKTIGT!

Amir-böckerna är skrivna för barn 9-12 år.

Vill va me dej och Nytt ljus är skrivna för unga vuxna 18-25 år.

IMPORTANT!

The Amir books are written for children 9-12 years.

Want to Be with You and New Light are written for young adults 18-25 years.


2021-01-16 Nu finns full version av AMIR Pirater (mycket kort text) och

(3 versioner) på biblioteken och i

e-handeln.My books for young adults (Want to Be with You 1-7 and New Light 1 and 2) have a dark and frightening content and are unsuitable for children to read.

   For children, I recommend the Amir books 2, 3, and 8. They are also of dark and frightening content, but adapted for children.

   Greetings / Roy Panen

Mina böcker för unga vuxna (Vill va me dej 1-7 och Nytt ljus 1 och 2) har ett mörkt och skrämmande innehåll och är olämpliga för barn att läsa.

   För barn rekommenderar jag Amir-böckerna 2, 3 och 8. De är också av mörkt och skrämmande innehåll, fast anpassat för barn.

   Hälsningar / Roy Panen
Follow In the English translation of

Want to Be with You, book 1-7.

You can follow the translation here

on panen.se, up to 75% of the book.

The next book, Seductions, is about

840 pages.

Följ med I översättningen till engelska

av Vill va me dej, bok 1-7.

Du kan följa översättningen här på

panen.se fram till 75 % av boken.

Nästa bok, Förförelser, är ca 840 sidor.
2020-01-23

Mina böcker Vill va me dej är utmanande att läsa. Mycket text. Därför, förstår jag nu, behövs det nog en kortare version av dessa böcker. Exempel AMIR Låtsasstorebror finns i tre versioner: 4 av 4 (original) 2 av 4 (kort text) och 1 av 4 (mycket kort text). När översättningen av Längtan är klar, gör jag en version med kort text, som jag också översätter till engelska.

My books Want to Be with You is challenging to read. Lots of text. Therefore, I understand now, a shorter version of these books is probably needed. Example AMIR Pretend Big Brother is available in three versions: 4 of 4 (original) 2 of 4 (short text) and 1 of 4 (very short text). When the translation of Longing is finished, I will make a version with short text, which I will also translate into English.
NEW LIGHT Stones and Stones (English / Swedish) are now available to borrow from e-libraries and to buy in e-commerce.

Nu finns NEW LIGHT Stones och Stones (English / Swedish) att låna på e-biblioteken och att köpa i e-handeln.

460 pages of about 730.

PDF-file     2021-01-25