Hem / Home

VÄlkommen till / Welcome to panen.se

Roy Panen

2020-08-07

Nu har jag justerat grammatiken i den engelska texten i AMIR Pretend Big Brother very short text.

 

Jag har också städat bort många onödiga frågetecken i den engelska och i den svenska texten.

 

Tidigare hade jag en idé om att bryta mot skrivreglerna och experimentera lite. Jag ville forma en egen stil i mitt sätt att skriva. Innehållet i texterna är mycket sökande, frågande, med indirekta frågor. Frågorna blir kvar, fast utan frågetecken.

 

Exempel:

Amir skulle väl inte gå till sjön i dag (?).

Indirekt fråga. Här tar jag bort frågetecknet, fast i mitt huvud finns det kvar.

 

Skulle inte Amir gå till sjön i dag?

Direkt fråga.

 

Justeringarna som är klara är:


AMIR Låtsasstorebror (mycket kort text).

AMIR Låtsasstorebror (Kort text)

AMIR Pretend Big Brother (very short text)


Bokfilerna, pdf och epub, är utbytta på biblioteken, skolorna, e-handeln och här på panen.se.


Jag har glömt att ändra, att Amirs mamma har svårigheter med svenskan, i de engelska texterna. Jag justerar det inom kort.


Ha det gott /Roy PanenNow I have adjusted the grammar in the English text in AMIR Pretend Big Brother very short text.

 

I have also cleaned out many unnecessary question marks, in the English and the Swedish text.

 

Previously, I had an idea to break the writing rules and experiment a bit. I wanted to shape my own style in my way of writing. The content of the texts is very searching, questioning, with indirect questions. The questions remain, but without question marks.

 

Example:

Amir would not go to the lake today (?).

Indirect question. Here I remove the question mark, but in my head, it remains.

 

Would not Amir go to the lake today?

Direct question.

 

The ready adjustments are:


AMIR Pretend Big Brother (very short text)

AMIR Låtsasstorebror (mycket kort text)

AMIR Låtsasstorebror (Kort text)


The book files, pdf, and epub have been exchanged at libraries, schools, e-commerce, and here at panen.se.


I forgot to change, that Amir's mother has difficulties with Swedish, in the English texts. I'll adjust it soon.


Have a good time / Roy Panen2020-07-30


Bästa läsare. Nu tar jag en längre paus från arbetet med Amirböckerna. Och pausen kan vara året ut.

Jag vill skriva klart två böcker för vuxna.

Men håll till godo med det som finns.


Böckerna nedan har fått större text. Bokfilerna är utbytta på bibliotek, skolor och e-handel.


Här på hemsidan är bara pdf-filerna (provläsning 75 %) utbytta till större trext. Epub-filerna (provläsning 75 %) byter jag ut senare någon gång.


AMIR Låtsasstorebror (mkt, kt, original och 3 versioner)

Pirater (kt, original)

Bråkstakar (original)
Soon AMIR Pretend Big Brother (vst) will also be replaced.

All my children's books should have larger text and be easier to read.


Snart kommer också AMIR Pretend Big Brother (vst) att bytas ut.

Alla mina barnböcker ska få större text och bli lättare att läsa.
SOMMARKOLLO Tjockis!

Jag väljer att pausa arbetet, för att göra ändringar i Amirböckerna.

Se flik större textstorlek.

2020-06-24Dare to have the courage

to show more love


Våga ha modet

att visa mer kärlekRoy Panen 2020-01-28

E-böckerna finns att låna på biblioteken

och skolorna.I choose to have a sample reading of my books for adults at www.panen.eu.


Provläsning av mina böcker för vuxna väljer jag att ha på www.panen.eu.Amir Books

Books 1, 4,5,6 and 7 will be published later.

The books are standalone, but please read in the order Pretend Big Brother, Pirates and

Troublemakers. (In English will come later.) Then you get a bigger picture of the story.


Amirböcker

Bok 1, 4,5,6 och 7 kommer senare.

Böckerna är fristående, men läs gärna i ordningen Låtsasstorebror, Pirater och Bråkstakar. Då får du en större helhet av historien.Originalböckerna finns också som e-ljudbok

Versioner hämtade från originalet

MKT finns också som e-ljudbok

Books translated into English.

Böcker översatta till engelska.