PDF / EPUB File

VÄlkommen till / Welcome to panen.se

Roy Panen

Öppna, ladda ner PDF-fil


Vänsterklicka uppe i högra hörnet på bilden/dokumentet.

Boken öppnar sig.

 

Vänsterklicka på öppna original, uppe till höger om den lilla bilden med en skrivare.

Boken laddas upp i original.

 

Högerklicka på bokbilden och spara som, välj plats på din dator, och klicka på spara.

Nu finns PDF-filen sparad på din dator. Filen kan läsas offline.

 

Alternativet för att ladda ner filen till din dator är, att vänsterklicka på pil ner, som finns till vänster om bilden med skrivaren, högre upp i bildskärmen. Välj plats på din dator och klicka på spara.

PDF-filen finns sparad på din dator. Filen kan läsas offline.

 

Glöm inte att ladda ner ett program som kan läsa PDF-filer. Dessa program/filläsare brukar vara gratis att använda.

 

Foxit PhantomPDF

https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/

eller

Adobe Acrobate Reader

https://get.adobe.com/se/reader/

 


Öppna, ladda ner EPUB-fil

 

Ladda ner EPUB-fil till din dator är i princip samma som med PDF-fil

 

Vänsterklicka uppe i högra hörnet på bilden/dokumentet.

En annan bildsida öppnar sig. (Ingen bok)

 

Vänsterklicka på öppna original, uppe till höger om den lilla bilden med en skrivare.

Boken laddas upp i original. Visas nere till vänster på bildskärmen. Vänsterklicka på filen.

Boken öppnar sig. Filen kan läsas offline.

 

Du hittar nu filen även under alternativ Nedladdade filer i din webbläsare. Eller i mappen Hämtade filer på din dator. 

 

Glöm inte att ladda ner ett program som kan läsa EPUB-filer. Dessa program/filläsare brukar vara gratis att använda.

 

http://www.epubfilereader.com/

http://www.softsea.com/download/EPUB-File-Reader.html

eller

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.s2apps.reader&hl=sv

 


Får du problem, kan du skicka ett mejl till roy@panen.se. Skriv vilken bok/vilka böcker du önskar, så skickar jag dem gratis till dig så fort jag hinner.

Open, download PDF file


Left-click in the upper right corner of the image/document.
The book opens.
 
Left-click on open originals, top right of the small image with a printer.
The book is uploaded in the original.
 
Right-click on the book image and save as, select a location on your computer, and click save.
Now the PDF file is saved on your computer. The file can be read offline.
 
The option to download the file to your computer is to left-click on the down arrow, which is to the left of the image with the printer, higher up on the screen. Select a location on your computer and click save.
The PDF file is saved on your computer. The file can be read offline.
 
Don't forget to download a program that can read PDF files. These programs/file readers are usually free to use.
 
Foxit PhantomPDF
https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/
or
Adobe Acrobat Reader
https://get.adobe.com/se/reader/Open, Download EPUB File

Downloading EPUB file to your computer is basically the same as with PDF file
 
Left-click in the upper right corner of the image/document.
Another image page opens. (No book)
 
Left-click on open originals, top right of the small image with a printer.
The book is uploaded in the original. Appears in the lower-left corner of the screen. Left-click on the file.
The book opens. The file can be read offline.
 
You can now also find the file under Downloaded files option in your browser. Or in the Downloaded Files folder on your computer.
 
Don't forget to download a program that can read EPUB files. These programs/file readers are usually free to use.
 
http://www.epubfilereader.com/
http://www.softsea.com/download/EPUB-File-Reader.html
or
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.s2apps.reader&hl=svIf you have any problems, you can send an email to roy@panen.se. Write which book (s) you want, and I will send it to you for free as soon as I can.