Om mej

49 år, 14 juni -15


Utbildning


Övrigt:

Körkort B, truckförarutbildning.


Kurser:

Ett antal på distans

på olika  högskolor i

Sverige  och vid

Göteborgs universitet:

barn och ungdomar

med behov av särskilt

stöd,  barn och

ungdomar med socio-

emotionella beteende-

störningar, mobbning

i lärandemiljöer,

socialpedagogik,

elevinflytande, betyg-

sättning, konflikter

och konflikthantering,

och några kurser i

religionsvetenskap.


Högskola:

Gymnasielärarprogrammet

med undervisnings-

ämnen svenska och svenska

som andraspråk,

Göteborgs universitet.


Gymnasieskolor:

Bygg- och anläggningsteknisk linje (2 år), Alingsås.

Träteknisk linje plus påbyggnadsår (3 år), Borås.

CNC-teknik, CAD och CAM påbyggnadsutbildning, Tibro.

Gymnasiekompetens på komvux och Barn- och

fritidsprogrammet, Alingsås och Göteborg.


Grundskolor:

Noltorpsskolan, Gustav Adolfsskolan och

Östlyckeskolan.Arbetslivserfarenhet


Avlönat och oavlönat, anställningar och praktikplatser eller projekt genom skola eller arbetsförmedling, 2-5 veckor, 4-5 månader, 1-3 år. Och nu senast har jag arbetat mer än sju år på ett mindre snickeri.


Snickeri:

Från 46 års ålder, tillverkning av sängramar. Vid 24 års ålder, tillverkning av kontorsmöbler som skrivbord och hurtsar.


Arbetsträning:

Vid 45 års ålder, arbetsrehabilitering/arbetsprövning med kartläggning av individuell arbetsförmåga, där jag arbetade mestadels med snickeriarbeten, med stor frihet att själv få bestämma, påverka, planera och vara kreativ i mitt arbete.


Högstadielärare:

Från 39-42 års ålder, ämnena svenska, svenska som andraspråk, trä- och metallslöjd, religionskunskap, samhällskunskap, extrastödslärare.


Personlig assistent:

Från 37-39 års ålder, äldre man som drabbats av stroke.


Förskola:

Vid 33 och 34 års ålder, barn i åldrarna 2-5 år.


Specialskola:

Vid 33 års ålder, barn 7-12 år med flera psykosociala funktionsnedsättningar: autism, asperger syndrom, MBD/DAMP, ADHD.

Vid 32 års ålder, barn 7-15 år med autism.


Annonstidning:

vid 31 års ålder, via telefonlinjen inskrivning av radannonser i en tidning för privat- och företagsannonsering.


Låg- och mellanstadiet:

Vid 27 års ålder, elevassistent i en åk 3-4 klass, en åk 1-2 klass, sexårsverksamhet.


Parkarbete:

Vid 26 års ålder, gräsklippning, växt och blomsterplantering, ogräsrensning och renhållning.


Byggnadsarbete:

Vid 18 års ålder, byggnation av enplans parhus i trä.

Vid 16 års ålder, hjälpreda, hantlangare och springpojke åt mattläggare.


Städning:

Vid 16 års ålder, fönsterputsare, lokalstädning.


Bagare:

Vid 16 års ålder, arbete med att forma bröd och bullar, städning, diskning och småplock.


Tjurstuteri:

Vid 16 års ålder, utfodring och renhållning av tjurar i olika åldrar och småarbeten som städning och röjning inomhus i ladugården och utomhus på gården.


Mataffär:

Vid 15 års ålder, plocka ut varor och prismärka dem.


Ridskola:

Från 8-16 års ålder, skötsel av hästar och stall.Fakta


Hejsan!

Mitt efternamn Panen är taget. Det känns mycket bra, är exotiskt, ett indonesiskt ord för skörda.


Jag är född 25 april 1966.

Född och uppvuxen i Alingsås.

Har också bott i Skövde, Borås, Vänersborg. Och nu mera bor jag i Sollebrunn.22 år, juni -88